Healing Star

INVESTERING IN JEZELF

* Multidimensionele Healing : 80 Euro/1,5 uur.

* New Earth STAR Healing : 111 Euro/ 1 u.

* Verwijderen van elementaren : 122 Euro/1,5 uur Skype gesprek incl

Multidimensionele Healing +

7 dagen nabehandeling op afstand aan 1 behandeling/dag.

* Multidimensionele Natuurhealing : 90 Euro/2 uur.

* Afstandshealing : 80 Euro/1 uur (incl verslag per mail).

* Skype Gesprek : 80 Euro/1,5 uur.

* Light Force Energy : 111 Euro/3 sessie's.

* Multidimensioneel Healing traject van 5 maanden aan 1 sessie/maand : 350 Euro

(compleet te betalen bij aanvang).

* Fonoforese : 80 Euro/1 uur.

*Deze tarieven zijn incl voor-en nabespreking.

Enkel contante betaling.

Een Afstandshealing en Skype consult dient vooraf te worden overgemaakt op mijn rekening.

Elke healing begint ongeveer 2 dagen voordat onze afspraak doorgaat.

Na elke behandeling is het raadzaam om veel water en/of (verse) kruidenthee te drinken.

Luister hierbij voldoende naar uw eigen lichaam en neem rust indien nodig.

**Indien u verhinderd bent om uw afspraak te laten doorgaan,

gelieve dit minimum 24 uur vooraf telefonisch door te geven.

Bij laattijdige afmelding zal het totaalbedrag in rekening gebracht worden.

**Wanneer een healing traject vroegtijdig beëindigd wordt vanuit de cliënt of vanuit mijzelf (omdat ik bemerk dat er geen enkele medewerking of inspanning geleverd wordt om tot werkelijke healing over te gaan), zal het resterende bedrag niet worden terugbetaald.

**Ik respecteer in hoge mate de reguliere geneeskunde.

Mijn behandelingen kunt u zien als een aanvulling hierop.

U zal door mij altijd doorverwezen worden naar een arts,

indien dit voor mij zo aanvoelt.

**Ten allen tijde bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen ziekte-en groeiproces, alsook voor uw eigen leven.

Hierbij kan mij dan ook niks ten laste worden gelegd.

**PRIVACY BESCHERMING :

Healing Star houdt geen dossiers/gegevens bij van consulten/sessie's.

Persoonsgegevens zoals tel. nr en naam worden niet aan derden verstrekt.

**BETALINGSVOORWAARDEN VOOR HET AANKOPEN VAN STENEN VRIENDJES :


Rekeningen worden verstuurd via Messenger.

Deze dienen de dag dat de rekening verstuurd is ook METEEN te worden overgemaakt op mijn rekening (rekening nr krijgt u meteen mee verstuurd).

Er wordt pas verzonden NADAT de betaling binnen is.

Ik verzend 1 x per week en dit maximum 72 uur nadat een reeks rekeningen doorgestuurd zijn (meestal binnen 48 uur, uiteraard als uw betaling correct is binnen gekomen).


Betaald u het bedrag niet, dan wordt er per aangetekende zending een factuur met bijhorende administratiekosten verstuurd.

Weigert u ook deze te betalen, dan wordt via mijn boekhouder een incassobureau ingeschakeld waarvan u zelf de volledige kosten draagt.

Door het ontlopen van uw eigen verantwoordelijkheid hierin, krijgt u achteraf niet meer de mogelijkheid om Stenen Vriendjes bij mij aan te kopen.

**Bij iedere boeking voor een consult en/of aankoop van Stenen Vriendjes gaat u met mij een commitment aan. Hiervoor wordt er toewijding van mij verwacht en ook van u. Vanuit mijn verantwoordelijkheidszin en bewustzijn houd ik mij hier volledig aan en ik verwacht van u net hetzelfde.

Op deze wijze kunnen wij op een respectvolle wijze met elkaar samenwerken.